<$BlogRSDURL$>
Reading

Hannu Salama: Kosti Herhiläisen perunkirjoitus
Flickr photographs
www.flickr.com
More of my Flickr photos
∙ Current position: Academy of Finland Postdoctoral Researcher, Social and Cultural Anthropology, University of Helsinki
∙ Ph.D. dissertation Neighborhood Shopkeepers in Contemporary South Korea: Household, Work, and Locality available online (E-Thesis publications a the University of Helsinki). For printed copies, please contact me by e-mail.
Contact ∙ Personal
cellularmailmy del.icio.us bookmarks
my photographs at Flickr
Anthropology at U. of Helsinki
Finnish Anthropological Society
Powered by Blogger

Anthropology, Korean studies and that

Savage Minds
Keywords
Golublog
photoethnography
antropologi.info
Solongseeyoutomorrow
Constructing Amusement
Otherwise
Frog in a Well

Often visited

The Marmot's Hole Gusts Of Popular FeelingSanchon Hunjang Mark RussellLanguage hatMuninngyuhang.netSedisKemppinenJokisipiläPanun palsta
Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com


Google this blog
Download Hangul Viewer 2002
Download Hangul Office Viewer 2007

Tuesday, May 10, 2005

Yom Sang-jin in Finnish (from Taebaek sanmaek)

The following is my Finnish translation from the page 255-256 in the volume 5 of the novel Taebaek Sanmaek by Jo Jung-rae. In it the Boseong county leader of the Communist insurgency, Yôm Sang-jin, is giving a speech to his platoon in the summer of 1949 somewhere in the Southern Jeolla mountains at the event of his transfer to another post in the South Korean Worker's Party (Namnodang, Namchosôn Nodongdang) and the promotion of two of his subordinates, An Ch'ang-mu and Ha Tae-ch'i. Why Finnish? Because it wouldn't make much sense to try to translate fiction to a language that's not my own.
"Hyvät Boseongin vallankumoustoverit! Tiedän että olette yllättyneitä näistä äkillisistä muutoksista. Teillä ei kuitenkaan ole mitään syytä yllättyä, sillä kyseessä on puolueen tekemä viisas päätös yhä tuloksekkaampaa vallankumoustaistelua varten. Toveri An Ch'ang-mu'lla on pitkä ja ansiokas kokemus puolueemme pitäjänosaston salajäsenenä ja viime vuoden lokakuusta lähtien avoimessa taistelussamme, ja muistatte kuinka hän ei antanut periksi haavoituttuaan taistelussa jalkaan vaan selviytyi yksin takaisin leiriimme. Toveri An toimi silloin ryhmänjohtajana, ja vaikeimmassa tilanteessakaan hän itseään säästämättä piti ensiksi huolen tovereiden turvallisuudesta ja jäi yksin viivyttämään vihollista. Jalkaan haavoituttuaan hän hakeutui itse sairaalaan ja kykeni lopulta pelastautumaan. Kuinka syvästi olimmekaan vaikuttuneita hänen syvästä vastuuntunnostaan, ehdottomasta toverillisuudestaan ja suuresta vallankumoushengestään! Toveri An ei ole osoittanut pelkästään teräksistä taistelutahtoa. Te jotka olette saaneet häneltä opetusta, tiedätte kuinka syvällisesti hän on sisäistänyt puolueen aatteen. Toveri An on virheetön sekä taistelussa että aatteessa! Voin jättää puolueosaston johdon toveri Anille lujilla mielin. Toveri Ha Tae-ch'istä voin sanoa epäröimättä että hän on kokeneena taistelijana, puolueen jäsenenä ja joukkojen johtajana esimerkillinen ja soturina ylivertainen. Mieleni pysyy lujana myös siksi että Beolgyon päälliköksi tulee toveri Ha. Hyvät toverit! Pysykää vastaisuudessakin yhtenä ja korottakaa vallankumouksen lippu korkealle ja omistautukaa vallankumoustaistelulle kaikin voimin! Älkää unohtako, että vaikka lähden puolueosastostamme, olen vallankumoussoturina ja vallankumoustoverina taisteleva kanssanne aina ja kaikkialla. Toverit, puolueosastomme taistelut ovat olleet kunniakkaita. Olemme suorittaneet yli kolmekymmentä avointa operaatiota, ja olemme onnistuneet myös kasvattamaan maanalaista organisaatiotamme. Osoitus saavutuksistamme on myös se, että pitäjämme puolueosaston jäsenmäärä on muita suurempi. Tiedän että se on kaikkien tovereiden yhteisen taistelun tulosta. Hyvät Boseongin vallankumoustoverit! Esittäkäämme puolueosastomme vallankumouksen iskulauseet entistä kiivaamman yhteisen taistelun ja puolueemme aatteen varjelemisen puolesta! Yhtykää iskulauseisiin kaikin voimin minun perästäni. Kaikki yhdessä vallankumouksen lipun alle!"
– Kaikki yhdessä vallankumouksen lipun alle!
Yli sata nyrkkiin puristettua kättä kohosi ilmaan iskulauseiden tahdissa.
– Taistelkaamme vallankumoukseen saakka!
– Taistelkaamme vallankumoukseen saakka!
Huuto kiiri kaikkialle vuorten rinteille.
– Taistelkaamme vallankumouksen uusi maa!
– Taistelkaamme vallankumouksen uusi maa!

Categories at del.icio.us/hunjang:

Comments to note "Yom Sang-jin in Finnish (from Taebaek sanmaek)" (Comments to posts older than 14 days are moderated)

<Anonymous Alex> said on 11.5.05 : 

I've been reading you blog for some time and I thought I'd take the chance to thank you for writing in English as I don't read Finnish. I've really enjoyed reading some of the books you talk about and checking out other Korea-related things. Thank you!


Write a Comment

Links to this post:

Create a Link